Pameran AR Rumah Melayu Tradisional

AR
Pameran AR Rumah Melayu Tradisional pentadbir laman 22 October 2021
PENGENALAN

Pameran AR Rumah Melayu Tradisional

Lima (5) jenis rumah Melayu tradisional telah dibangunkan sebagai objek AR iaitu rumah Melayu Kedah, Terengganu, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor dalam laman web ini. Reka bentuk rumah-rumah Melayu tradisional ini dibangunkan secara paparan 3D iaitu 360 darjah dan teks penerangan rumah-rumah tersebut boleh diakses menerusi imbasan QR Code yang disediakan.